ติดต่อลงโฆษณากับ TerraBKK เพื่อมุ่งตรงสู่กลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง พร้อมซื้ออสังหาฯ และสินทรัพย์อื่นที่ทวีมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้

กลุ่มผู้ใช้บริการของเราคือ ผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาฯ และผู้สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้มีรายได้สูง โดยมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาท สูงถึงร้อยละ 10 ผู้มีรายได้ 60,000 – 100,000 บาท ร้อยละ 35 และเป็นผู้มีวัยวุฒิ อายุ 25-50 ปี มากถึงร้อยละ 70 เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน

เข้าถึงผู้ชม 1.4 ล้านคน ภายในระยะเวลา 4 เดือน (กรกฏาคม - ตุลาคม 2557) มีพฤติกรรมการใช้งานต่อเนื่องดังนี้
    อันดับ 1 ร้อยละ 55 รับข่าวสารข้อมูลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในการลงทุน และข่าวการเงินการลงทุนรายวัน
    อันดับ 2 ร้อยละ 25 รับข่าวสารข้อมูลสาระบันเทิงรอบบ้านการดูแลรักษาบ้าน และการตกแต่งบ้าน
    อันดับ 3 ร้อยละ 20 คือผู้ต้องการ ซื้อและเช่า อสังหาริมทรัพย์
TerraBKK.com ไม่ใช่ตัวแทนขาย หรือ นายหน้า แต่ Terrabkk เป็นสื่อกลางที่เปิดพื้นที่ให้บริการลงประกาศขายบ้านฟรี ซึ่งทีมงานตลาดออนไลน์มืออาชีพจะเป็นผู้ช่วยผลักดันการโฆษณาบ้านในสื่อออนไลน์ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยทีมงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจอสังหาฯ จะทำหน้าที่ให้บริการในส่วนของการวางแผนการตลาดและโฆษณา พร้อมให้บริการข้อมูลสถิติ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ และภาคการเงิน การธนาคาร เท่านั้น

ทีมงานมีความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่าง และนำเสนอสิ่งใหม่ให้กับคนไทย ทั้งการวิเคราะห์ วิจัย เจาะข้อมูลเชิงลึก ในทุกแง่มุมของวงการอสังหาริมทรัพย์ เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ TerraBKK.com ถือเป็นแหล่งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์น้องใหม่ในโลกออนไลน์ ที่มาแรงอยู่ในขณะนี้

.
Close