ลงทะเบียน : ลงประกาศฟรีกับ TerraBKK เพื่อมุ่งตรงสู่กลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง พร้อมซื้ออสังหาฯ และสินทรัพย์อื่นที่ทวีมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้

กลุ่มผู้ใช้บริการของเราคือ ผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาฯ และผู้สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้มีรายได้สูง โดยมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาท สูงถึงร้อยละ 10 ผู้มีรายได้ 60,000 – 100,000 บาท ร้อยละ 35 และเป็นผู้มีวัยวุฒิ อายุ 25-50 ปี มากถึงร้อยละ 70 เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน

Please register to receive special offers by e-mail, including updated news and the latest movement in the real estate business, house price reports and e-alerts on the latest house listings for sale in the system and developing real estate project in the area. We are ready to provide you information and clear all of your doubt about purchasing your living house, condominium, townhouse,shophouse and land.

Register

เพื่อความเสถียรในการใช้งานและการรับส่ง email ในการสมัครแนะนำให้ใช้ GMAIL ในการสมัครสมาชิก

Profile Picture
Subcribe
.
Close