ค้นหาข่าว

Case Study 21 : เลือก “ บ้าน ใน ฝัน ” เมื่อความรักไม่เป็นดั่งฝัน ?

FONT SIZE:

วันที่เกิดความรัก คงไม่มีคู่รักคู่ไหนนึกถึงการหย่าร้าง และ “ บ้าน ” ก็ดูจะเป็นทรัพย์สินที่คู่รักวัยสร้างครอบครัวพยายามทำร่วมกัน แน่นอนว่าในช่วงเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว คงยังไม่มีเงินทุนก้อนโตมาซื้อบ้านเต็มจำนวน การกู้ร่วมจึงเป็นทางออกสำคัญ TerraBKK ขอสะท้อน ปัญหาการเงินจากการกู้ร่วมซื้อบ้านของคู่รักที่ไม่สมหวัง แม้ความรักของคุณจะไม่คงที่ แต่ดอกเบี้ยจากภาระหนี้บ้านจะอยู่คงทนกับคุณอย่างแน่นอน

จากข้อมูล สถิติการจดทะเบียนหย่าปี 2556 ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย TerraBKK พบว่าในช่วง 5 ปีย้อนหลังนับจากปี 56(สถิติล่าสุด) มีช่วงเฉลี่ยคู่สมรส หย่าร้าง 109,000 คู่ต่อปี คิดเป็น36.3% ของค่าเฉลี่ยจำนวนคู่สมรส (ค่าเฉลี่ยคู่สมรสปี 52-56 ประมาณ 300,945 คู่ต่อปี) เรียกว่าไม่น้อยเลยทีเดียว แน่นอนว่า การเริ่มต้นครอบครัวย่อมต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง และหนึ่งในเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อกู้ซื้อบ้านก็คือ การพิจารณาความสามารถในการผ่อนจ่ายของผู้ยื่นขอสินเชื่อ ดังนั้น “การกู้ร่วม” ที่สามารถรวมความสามารถในการผ่อนจ่ายของทั้งคู่สมรส จึงทำให้โอกาสครอบครองบ้านในฝันเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น และนั้นก็ตามมาซึ่ง ภาระผูกมัดและภาระหนี้จากการถือครองกรรมสิทธิ์บ้านร่วมกัน ไปด้วยเช่นกัน เพื่อทำความเข้าใจให้ง่ายขึ้นTerraBKK จะยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมติ ดังนี้

“สามีภรรยาคู่หนึ่งอายุ 35 ปี มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยเดือนละ 85,000 บาท (สามี 50,000 บาท และภรรยา 35,000 บาท อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 3%ต่อปี) ต้องการซื้อบ้านหนึ่งหลังเป็นของตนเอง สามีสนใจบ้านแฝดย่านชานเมืองราคา 3.75 ลบ. แต่ภรรยาต้องการบ้านเดี่ยวชานเมืองราคา 5.65 ลบ. คาดว่าจะซื้อบ้านโดยขอสินเชื่อกู้ร่วม วงเงินสินเชื่อ 85% ของราคาขาย ระยะเวลา 25 ปี ทั้งคู่รักใคร่ปองดองกันดีจนเข้าปีที่ 7 ชีวิตคู่ก็จบลง”

จากตารางข้างต้น ธนาคารอนุมัติวงเงิน 85%ของราคาขาย วงเงินกู้ซื้อบ้านเดี่ยวอนุมัติ 4.8 ล้านบาท อัตราการผ่อนชำระ 33,500 บาทต่อเดือน ขณะที่ วงเงินกู้ซื้อบ้านแฝดอนุมัติ 3.2ล้านบาท อัตราการผ่อนชำระ 22,300 บาทต่อเดือน

ณ ปีที่ 1 (ความรักหวานชื่น)

การประเมินความสามารถผ่อนชำระหนี้สูงสุดที่ 40% ของรายได้ จะพบว่า

   สามี = 50,000 x 40% =

20,000 บาทต่อเดือน

   ภรรยา =35,000 x 40% =

14,000 บาทต่อเดือนTerraBKK สังเกตได้ว่า รายได้ต่อเดือนเพียงลำพัง คนใดคนหนึ่ง ไม่เพียงพอต่อการผ่อนจ่ายธนาคาร (บ้านเดี่ยว 33,500บาทต่อเดือน , บ้านแฝด 22,300 บาทต่อเดือน) ทั้งคู่จึงจำเป็นต้องใช้วิธีกู้ร่วม เพื่อทำให้ระดับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 34,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเพียงพอต่อการผ่อนจ่ายทรัพย์ 1หลังในครั้งนี้ (บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด) โดยถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านร่วมกัน

ณ ปีที่ 7 (ความรักจบลงด้วยการหย่า)

ช่วงเวลาที่อาจก่อวิกฤติกับคนทั้งคู่ เนื่องจากทั้งคู่ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านร่วมกัน ไม่ว่าจะกระทำอะไรขึ้นกับทรัพย์นี้ ย่อมต้องได้รับความยินดีจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกคนเสียก่อน

  • ต้องการขายบ้าน ก็ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ซึ่งบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มีสภาพคล่องในการขายมากนัก จำเป็นต้องใช้เวลาเฉลี่ย 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
  • ต้องการยกกรรมสิทธิ์บ้าน ให้เป็นของผู้กู้ร่วมอีกคนเพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะใช้วิธีหามาปิดภาระหนี้ หรือรีไฟแนนซ์ ต้องติดต่อทางธนาคาร รวมทั้งต้องทำเรื่องเดินเอกสารที่กรมที่ดิน พร้อมจ่ายคาธรรมเนียมต่าง ๆให้ถูกต้อง
  • ภาระหนี้ผ่อนจ่าย ยังเดินหน้าไปเรื่อย ไม่ได้หยุดตามความรักที่จบลง

จากตารางข้างต้น เมื่อรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น ก็มีความเป็นไปได้ที่ความสามารถในการผ่อนจ่ายจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ณ ปีที่ 7 เมื่อประเมินความสามารถผ่อนชำระหนี้สูงสุดที่ 40% ของรายได้ จะพบว่า

   สามี = 59,703 x 40% =

23,881 บาทต่อเดือน

   ภรรยา =41,792 x 40% =

16,717 บาทต่อเดือนสถานการณ์ความเป็นไปอาจเกิดเป็น 2 กรณี ดังนี้

  • กรณีซื้อบ้านแฝด ด้วยภาระผ่อนจ่าย 22,300 บาทต่อเดือน ยังคงอยู่ในความสามารถผ่อนชำระหนี้ 40% ของรายได้ของสามี (23,881 บาทต่อเดือน) ดังนั้น หากสามีต้องการอยู่อาศัยบ้านหลังนี้ต่อไป ก็สามารถผ่อนจ่ายเองได้ หรืออาจจะใช้วิธีรีไฟแนนซ์ก็สามารถทำได้เช่นกัน
  • กรณีซื้อบ้านเดี่ยว ด้วยภาระผ่อนจ่าย 33,500 บาทต่อเดือน ทำให้ไม่มีใครคนใดสามารถผ่อนจ่ายได้เพียงลำพัง ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะการผ่อนชำระ , การประกาศขาย ,การรีไฟแนนซ์ หรือการหาคนกู้ร่วมใหม่

ท้ายที่สุด หากคุณผ่อนจ่ายไม่ตรงเวลาตามธนาคารกำหนด จะต้องถูกคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สูงสุดร้อยละ 15 และอาจจะนำมาซึ่งวิกฤติการเงินของคนทั้งคู่ก็เป็นได้ >>แบ่งสินทรัพย์เมื่อรักมันจาง … click >>ทางออกเมื่อต้องการถอนชื่อผู้กู้ร่วม … click TerraBKK ฝากไว้ว่า ความไม่แน่นอนในความรักเกิดขึ้นได้กับทุกคน หากจำเป็นต้องทำธุรกรรมใดที่เป็นการผูกมัดข้องเกี่ยวกับคู่สมรส โดยเฉพาะธุรกรรมการเงินอย่าง “การกู้ร่วม” ด้วยแล้ว ความไม่ประมาทหรือไม่ทำอะไรเกินตัว น่าจะเป็นหนึ่งวิธีเรียกสติกลับมาก่อนที่จะไม่เหลืออะไรในวันที่คุณเลิกกัน -เทอร์ร่า บีเคเค

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก

แสดงความคิดเห็น
ติดตามข่าวด่วน บทความอสังหาฯ การลงทุนบน Facebook คลิ๊กที่นี่

Recommended


บ้านแนะนำจาก Terra
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
Close